شامل رنگرزی انواع الیاف، بوبین و کلاف اعم از پلی استر، پنبه، اکرلیک، ویسکوز و … همچنین در این شرکت امکان رنگرزی مجدد و اصلاح رنگ انواع نخها جهت رفاه و جلب نظر مشتریان فراهم آمده است.