نخهای شانل یا مخمل یک نخ خاب دار است که از بهم تابانیده شدن دو نخ شامل هسته اصلی و خاب تولید می شود. که بخاطر نرمی، افکت و زیردستی که از بافت این نخ حاصل می شود. مصرف روزافزونی در پارچه های تزیینی و فانتزی دارد.
عمده موارد مصرف شانل: رومبلی، پرده ای، روفرشی و برخی قالیچه ها می باشد.
در این شرکت نمرات متنوع در حالتها و رنگهای مختلف(مات و برایت) بصورت رنگرزی کلاف و بوبین بسته به سفارش مشتری قابل عرضه می باشد.